Giấy mời 649 vào lúc 15h00 ngày 04 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.

Tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: