Giấy mời 654 vào lúc 07h30 ngày 09 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.

Tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: