Giấy mời 656 vào lúc 07h30 ngày 08 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.

Tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: