Giấy mời số 340 vào lúc 14h00 ngày 05 tháng 06 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với Câu lạc bộ doanh nhân 2030 về việc triển khai các nội dung liên quan đến Chương trình kết hợp Caravan thiện nguyện lần thứ 15 và Caravan thư viện lần thứ 10 – năm 2020

tải tập đính kèm

Tập tin đính kèm: