Giấy mời số 341 vào lúc 15h30 ngày 05 tháng 06 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức làm việc với Đoàn công tác của Công ty TNHH Mitsubishi Corporation Việt Nam

tải tệp đính kèm

Tập tin đính kèm: