Giấy mời số 343 vào lúc 15h30 ngày 09 tháng 06 năm 2020 Họp Hội đồng thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng khu tái định cư Quảng Vân xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước.

tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: