Giấy mời số 344 vào lúc 14h00 ngày 09 tháng 06 năm 2020 Họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng và công tác GPMB dự án Kè Nhơn Hải.

tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: