Giấy mời số 345 vào lúc 8h00 ngày 09 tháng 06 năm 2020 Nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Đề án phát triển chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh

tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: