Giấy mời số 382 vào lúc 15h30 ngày 24 tháng 06 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020

tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: