Giấy mời số 384 vào lúc 14h00 ngày 25 tháng 06 năm 2020 Họp Hội đồng bồi thường, GPMB dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát) và dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi

tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: