Giấy mời số 385 vào lúc 8h00 ngày 25 tháng 06 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của tỉnh để nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện của các ngành và địa phương.

tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: