Giấy mời số 388 vào lúc 14h00 ngày 26 tháng 06 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc do các cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã tự phân phối, bố trí đất cho cán bộ, nhân viên để sử dụng làm nhà ở trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

tải file đính kém

Tập tin đính kèm: