Giấy mời số 389 vào lúc 7h30 ngày 26 tháng 06 năm 2020 Mời họp Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: