Giấy mời số 393 vào lúc 14h00 ngày 30 tháng 06 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII để triển khai các nội dung công việc có liên quan đến Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII

tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: