Giấy mời số 398 vào lúc 8h00 ngày 02 tháng 7 năm 2020 Mời tham dự Phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2020

tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: