Giấy mời số 403 vào lúc 14h00 ngày 03 tháng 7 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo nội dung liên quan đến việc sử dụng đất sau khi các tổ chức chuyển nhượng tài sản trên đất.

tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: