Chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở.


Số hồ sơ:

T-BDI-037273-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Nội vụ Bình Định


Thông tin

Lĩnh vực:

Nội vụ Tôn giáo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố có liên quan.

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

45 ngày kể từ này nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản chấp thuận


Các bước

 

Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định

2.

Bước 2

Nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Bình Định số 82 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn.

-    Nếu hồ sơ đầy đủ, đương sự nhận biên nhận và phiếu hẹn.

-    Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đương sự được hướng dẫn bổ sung hồ sơ và nộp lại sau.

-    Thơi gian tiếp nhân hô sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

3.

Bước 3

Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố có liên quan trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

4.

Bước 4

Trả kết quả trả lời tại Văn phòng Ban hoặc qua đường Bưu điện.


Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Đơn đề nghị về việc thành lập có các nội dung:

-    Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập; tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và dự kiến tên tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất;

-    Lý do thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất

-    Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập; số lượng tín đồ trước và sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất;

-    Phạm vi hoạt động tôn giáo;

-    Cơ sở vật chất, trụ sở của tổ chức.

Số bộ hồ sơ:

1 (bộ).

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

1.

Đơn đề nghị về việc thành lập tổ chức tôn giáo

     


Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

TTHC liên quan (1)

Bộ(1)

Chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở


Căn cứ pháp lý của TTHC (2)

Bộ(2)

Nghị định của chính phủ số 22/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo

 

   Thời tiết