Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi dê đực giống trên địa bàn của tỉnh quản lý

 

Số hồ sơ:

T-BDI-142933-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Nông nghiệp & PTNT

 

Thông tin

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Tổ thường trực thực hiện một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định. Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong - TP Quy Nhơn - Bình Định

2.

Bước

2:

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung theo đúng quy định.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 vào các ngày làm việc trong tuần

3.

Bước

3:

Nộp giấy biên nhận và nhận kết quả : chứng nhận chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi dê đực giống tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định. Thời gian : Sáng từ 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 vào các ngày làm việc trong tuần

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn đề nghị cấp chứng nhận chất lượng cho cơ sở chăn nuôi dê đực giống.

2.

- Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật.

3.

- Quy trình kỹ thuật sử dụng và khai thác dê đực giống.

4.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật dê giống.

5.

- Hồ sơ chứng từ thể hiện nguồn gốc giống sản xuất, kinh doanh.

6.

- Bằng chứng nhận chuyên môn.

7.

- Phiếu phân phối tinh dịch

8.

- Yêu cầu về thiết bị và dụng cụ sản xuất tinh dịch trong trạm thụ tinh nhân tạo

9.

- Sổ theo dõi phẩm chất tinh dịch

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Phiếu phân phối tinh dịch

 

2.

- Yêu cầu về thiết bị và dụng cụ sản xuất tinh dịch trong trạm thụ tinh nhân tạo

 

3.

- Sổ theo dõi phẩm chất tinh dịch

 

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

TTHC liên quan (1)

Bộ(1)

Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho các cơ sở chăn nuôi dê đực giống thuộc tỉnh quản lý

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (1)

Pháp lệnh số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giống vật nuôi

 

   Thời tiết