Phiếu kết quả xét nghiệm thủy sản 


Số hồ sơ:

T-BDI-062881-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục thú y Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Thủy sản

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Chi cục thú y Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Chi cục trưởng Chi cục thú y Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Trạm kiểm nghiệm kiểm dịch thú y thuỷ sản - Chi cục thú y Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Mức phí

1. * Phí kiểm nghiệm, kiểm dịch:

1. Bệnh vi rút
1.1. Tôm
MBV (Bệnh tôm còi)
- PCR 160.000 đ/mẫu
- Mô 50.000 đ/mẫu
- Soi tươi 20.000 đ/mẫu
WSSV (Bệnh đốm trắng)
- PCR 160.000 đ/mẫu
- Mô 50.000 đ/mẫu
YHV (Bệnh đầu vàng)
- RT-PCR 230.000 đ/lần
- Mô 50.000 đ/mẫu
TSV ( Bệnh taura)
- RT-PCR 230.000 đ/lần
- Mô 50.000 đ/mẫu
1.2. Cá 
VNN
- RT-PCR 218.500 đ/mẫu
- Mô 48.500 đ/mẫu
1.3. Các vi rút khác: 570.000 đ/mẫu
2. Bệnh vi khuẩn:
2.1. Bệnh do vi khuẩn Vibrio ở ĐVTS
- Bệnh phát sáng 
- Bệnh đỏ thân
- Bệnh phồng đuôi, đứt râu, lở loét 
- Bệnh đốm trắng do vi khuẩn
- Bệnh khác: 118.750 đ/chỉ tiêu bệnh
2.2. Bệnh do vi khuẩn Aeromonas ở ĐVTS nước ngọt
- Bệnh đốm đỏ, lở loét 
- Bệnh thối mang
- Bệnh đốm nâu TCX
- Bệnh khác: 118.750 đ/chỉ tiêu bệnh
2.3. Bệnh do vi khuẩn Pseudomonas ở cá
- Bệnh xuất huyết ở cá 
- Bệnh trắng đuôi ở cá) 118.750 đ/chỉ tiêu
2.4. Bệnh do Streptococcus ở cá 
- Bệnh nhiễm khuẩn máu ở cá
- Bệnh khác): 118.750 đ/chỉ tiêu
2.5. Các bệnh do những tác nhân vi khuẩn khác : 118.750 đ/chỉ tiêu
3. Bệnh nấm 
3.1. Nấm nước ngọt
- Nấm Saprolegnia. sp
- Nấm Archlya. sp
- Nấm Aphanomyces. sp
- Các nấm khác ) 85.500 đ/chỉ tiêu
3.2 Nấm nước lợ, mặn
- Nấm Fusarium. sp.
- Nấm Lagenidium. sp.
- Nấm Haliphthoros. sp
- Các nấm khác ) 85.500 đ/chỉ tiêu
4. Bệnh ký sinh trùng 
+ Ký sinh trùng nước ngọt (soi tươi) 42.750 đ/chỉ tiêu bệnh
+ Ký sinh trùng nước lợ, mặn (soi tươi) 42.750 đ/chỉ tiêu bệnh

2. - Lệ phí xét nghiệm

10.000đ/phiếu

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Phiếu xét nghiệm

 

Các bước

 

Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân đem mẫu đến Văn phòng Trạm Kiểm nghiệm- Kiểm dịch Thú y Thủy sản (Chi cục Thú y- 91/1 Nguyễn Thái Học- Quy Nhơn) và viết phiếu yêu cầu xét nghiệm.

2.

Bước 2:

Tổ chức và cá nhân nộp phí và lệ phí kiểm dịch.

3.

Bước 3:

Trạm kiểm nghiệm kiểm dịch thú ý thuỷ sản kiểm tra chất lượng con giống theo yêu cầu của Tổ chức và cá nhân;

4.

Bước 4:

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục Thú y- 91/1 Nguyễn Thái Học- Quy Nhơn.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Phiếu yêu cầu xét nghiệm.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Phiếu yêu cầu

Công văn số 2597/CLTY-TY ngà...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (3)

Bộ(3)

  • Công văn số 2597/CLTY-TY ngày 26/10/2005 của Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản (Bộ Thuỷ sản) hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch thuỷ sản
  • Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y
  • Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết