Cấp sổ theo dõi gây nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.

 

Số hồ sơ:

T-BDI-055036-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục Kiểm lâm Bình Định.

Thông tin

Lĩnh vực:

Lâm nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Chi cục Kiểm lâm

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục Kiểm lâm

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Cấp sổ theo dõi

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư (tiếp nhận và trả kết quả) Chi cục kiểm lâm Bình Định.

2.

Bước

2:

Bộ phận văn thư Chi cục kiểm tra hồ sơ (nếu đủ tiếp nhận/ nếu chưa đủ đề nghị bổ sung).

3.

Bước

3:

Bộ phận chuyên môn theo chức năng đề xuất giải quyết và trình ký

4.

Bước

4:

Tổ chức, cá nhân đến tại bộ phận văn thư của Chi cục Kiểm lâm nhận kết quả.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Văn bản xin cấp sổ theo dõi gây nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường;

2.

- Hồ sơ chúng minh nguồn gốc hợp pháp và đảm bảo các điều kiện về mặt chuồng, trại theo quy định.

Số bộ hồ sơ:

02 (bộ)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện đê thực hiện TTHC:

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC (1)

Bộ(1)

Công văn 515/KL-VPCITES ngày 14/05/2007 của Cục Kiêm lâm về việc đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết