Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Thông tin

Lĩnh vực

Tư pháp
Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND phường/xã/thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong ngày, nếu không giải quyết trong ngày thì ghi phiếu hẹn ghi rõ ngày trả kết quả cho đương sự.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp bản sao từ sổ hộ tịch 2.000 đồng/một bản sao Quyết định 24/2007/QĐ-UB ngày 15/8/2007

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Bản sao giấy tờ hộ tịch

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật, cán bộ phụ trách công tác Hộ tịch tiếp nhận hồ sơ, viết Giấy biên nhận.
Trong trường hợp kê khai chưa đúng hoặc chưa đầy đủ thì cán bộ phụ trách công tác hộ tịch hướng dẫn công dân kê khai lại, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Thời hạn giải quyết được tính lại kể từ ngày cán bộ phụ trách công tác Hộ tịch nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3:

Công dân mang giấy biên nhận đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Giấy đề nghị cấp bản sao;

2

Giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có)

Số bộ hồ sơ                   01 (bộ)

 

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: không

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết