Chứng thực bản sao từ bản chính (trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt).

Thông tin

Lĩnh vực

Tư pháp
Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong ngày, trường hợp nhận hồ sơ sau 15h thì hẹn lại ngày làm việc hôm sau. Trường hợp phức tạp thì thời gian kéo dài thêm không quá 03 ngày.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực 10.000 đồng/trường hợp Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Chứng thực Bản sao từ bản chính.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2:

Sau khi kiểm tra, đối chiếu, cán bộ tư pháp thực hiện công tác chứng thực và trình Chủ tịch, P Chủ tịch UBND ký và lưu 01 bản, giao trả các bản đã chứng thực xong cho công dân.
Trường hợp cần xác minh, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND phường, xã, thị trấn tiến hành công tác xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực và trả lời cho công dân về việc (chấp thuận/ không chấp thuận) giải quyết chứng thực theo yêu cầu.

Bước 3:

Công dân mang giấy biên nhận đến ký vào văn bản và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn

 

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Phiếu yêu cầu chứng thực.

2

Giấy tờ, văn bản mà những người yêu cầu chứng thực sẽ ký vào.

3

Bản sao sổ hộ khẩu, CMND của những người tham gia người đề nghị chứng thực chữ ký

4

Giấy tờ về tài sản liên quan đến việc thỏa thuận

Số bộ hồ sơ                   01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Phiếu yêu cầu chứng thực

Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: không


   Thời tiết