Chứng thực bản sao từ bản chính (trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt).

Thông tin

Lĩnh vực

Tư pháp
Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong ngày, trường hợp nhận hồ sơ sau 15h thì hẹn lại ngày làm việc hôm sau. Trường hợp phức tạp thì thời gian kéo dài thêm không quá 03 ngày.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực 20.000 đồng. Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Chứng thực Di chúc

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật, cán bộ tư pháp tiếp nhận hồ sơ, viết Giấy biên nhận.
Trong trường hợp kê khai chưa đúng hoặc chưa đầy đủ thì cán bộ tư pháp hướng dẫn công dân kê khai lại, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Thời hạn giải quyết được tính lại kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3:

Công dân mang giấy biên nhận đến ký vào văn bản và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn

 

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Phiếu yêu cầu chứng thực.

2

Văn bản Di chúc đã lập;

3

Giấy chứng nhận QSD đất (bản sao);

4

Giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền chứng nhận quyền sở hữu tài sản (Bản sao).

5

Giấy chứng minh nhân dân của người lập di chúc (bản sao)

6

Giấy chứng minh nhân dân hoặc thông tin nhân thân của người được chỉ định thừa kế tài sản (bản sao);

Số bộ hồ sơ                   1 (bộ) trong đó số lượng văn bản di chúc theo yêu cầu của người lập.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Phiếu yêu cầu chứng thực

Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

Di chúc  

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: không


   Thời tiết