Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Thông tin

Lĩnh vực

Tư pháp
Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND phường/xã/thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong ngày, trường hợp nhận hồ sơ sau 15h thì hẹn lại ngày làm việc hôm sau. Trường hợp phức tạp thì thời gian kéo dài thêm không quá 03 ngày.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất; - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị dưới 20.000 triệu đồng: 10.000 đồng/trường hợp
- Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng: 20.000 đồng/trường hợp
- Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng: 50.000đồng/trường hợp
- Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng: 100.000 đồng/trường hợp
- Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng:200.000 đồng/ trường hợp
- Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng : 500.000 đồng/ trường hợp
- Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ 2 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng : 1triệu đồng/ trường hợp
- Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ 3 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng:1,5 triệu đồng
- Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ trên 5 tỷ đồng :2 triệu đồng/ trường hợp.
Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Chứng thực Hợp đồng tặng cho QSD đất và tài sản gắn liền với đất;

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật, cán bộ tư pháp tiếp nhận hồ sơ, viết Giấy biên nhận.
Trong trường hợp kê khai chưa đúng hoặc chưa đầy đủ thì cán bộ tư pháp hướng dẫn công dân kê khai lại, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Thời hạn giải quyết được tính lại kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp cần xác minh, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND phường, xã, thị trấn tiến hành thẩm định lại diện tích thửa ( lô) đất và tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng; trả lời cho công dân về việc (chấp thuận/ không chấp thuận) giải quyết chứng thực theo yêu cầu.

Bước 3:

Công dân mang giấy biên nhận đến ký vào văn bản và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Phiếu yêu cầu chứng thực.

2

Hợp đồng thế chấp QSD đất và tài sản gắn liền với đất;

3

Giấy chứng nhận QSD đất và tải sản gắn liền với đất hoặc các giấy tờ quy định tại khoản 1, 2, 5 Điều 50 Luật Đất đai (bản sao);

4

Giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền chứng nhận quyền sở hữu tài sản (Bản sao).

5 Giấy CMND của những người tham gia giao dịch (bản sao);
6 Giấy uỷ quyền có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu trường hợp người cùng có QSD đất và tài sản gắn liền với đất ở xa không về nơi có QSD đất để thực hiện uỷ quyền QSD đất).
7 Bản sao giấy phép xây dựng (nếu có);
8 Bản sao biên bản hoàn công (nếu có);
9 Sổ hộ khẩu gia đình (nếu là QSD đất của Hộ gia đình) (bản sao).

Số bộ hồ sơ                  ít nhất 03 bộ,01 bộ để lưu, còn lại hoàn trả cho công dân

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Phiếu yêu cầu chứng thực

Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

Hợp đồng tặng cho QSD đất và tài sản gắn liền với đất;

Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: không

   Thời tiết