Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi.

Thông tin

Lĩnh vực

Tư pháp
Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND phường/xã/thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong ngày, nếu không giải quyết trong ngày thì ghi phiếu hẹn ghi rõ ngày trả kết quả.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không  

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy khai sinh

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Công dân có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường/ xã vào các buổi làm việc trong tuần.

Bước 2:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật, cán bộ tiếp nhận sẽ giao giấy biên nhận cho công dân.
Cán bộ phụ trách công tác Hộ tịch của UBND phường/ xã căn cứ vào giấy chứng sinh và giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ để ghi nội dung vào bản chính Giấy khai sinh, trình lên Chủ tịch UBND phường/ xã ký giấy khai sinh cho công dân.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ cán bộ phụ trách công tác Hộ tịch của UBND phường/ xã hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Thời hạn giải quyết được tính lại kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3:

Công dân mang giấy biên nhận đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Biên bản do UBND hoặc công an xã nơi trẻ em bị bỏ rơi lập

2

Giấy đề nghị của người nuôi dưỡng hoặc của tổ chức nuôi dưỡng

3

Xuất trình các loại giấy tờ:
+ Chứng minh nhân dân của người đề nghị đăng ký khai sinh
+ Sổ hộ khẩu .

Số bộ hồ sơ                    01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Không Không

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

- Khi đăng ký khai sinh cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi thì họ tên của trẻ được ghi theo đề nghị của người đi khai sinh;nếu không có cơ sở để xác định ngày sinh và nơi sinh thì ngày phát hiện trẻ bị bỏ rơi là ngày sinh; nơi sinh là địa phương nơi lập biên bản .
- Việc thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện tại UBND cấp xã nơi cư trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ đó
- Nếu trường hợp có người nhận làm con nuôi thì căn cứ vào Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi để ghi tên cha mẹ nuôi vào sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh

 Không


   Thời tiết