Đăng ký việc bổ sung hộ tịch.

Thông tin

Lĩnh vực

Tư pháp
Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND phường/xã/thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong ngày, nếu không giải quyết trong ngày thì ghi phiếu hẹn ghi rõ ngày trả kết quả.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không  

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy khai sinh được bổ sung hộ tịch

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Công dân có yêu cầu bổ sung hộ tịch nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của các phường, xã, thị trấn vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật, cán bộ tiếp nhận sẽ giao giấy biên nhận.

Bước 3:

Công dân mang giấy biên nhận đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Tờ khai (theo mẫu quy định);

2

Bản chính Giấy khai sinh của người có yêu cầu;

3

Các giấy tờ có liên quan để làm căn cứ cho việc bổ sung hộ tịch như: Quyết định công nhận cha, mẹ, con; quyết định công nhận việc nuôi con nuôi ….

4

Xuất trình các giấy tờ tuỳ thân: CMND, hộ khẩu, …

Số bộ hồ sơ                    01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/03/2006 của Bộ Tư pháp về ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Việc bổ sung hộ tịch chỉ được thực hiện trong trường hợp UBND phường đã đăng ký khai sinh cho người con

 Không


   Thời tiết