Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

Thông tin

Lĩnh vực

Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Hộ tịch và Tư pháp khác - Sở Tư pháp

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

16 ngày kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phức tạp cần phải tra cứu thì thời hạn kéo dài thêm 17 ngày

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp - Công dân Việt Nam ở trong nước 100.000đồng/lần/người.
- Người nước ngoài, Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài nộp 200.000đồng/lần/người.
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Phiếu Lý lịch Tư pháp

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Cá nhân đến làm thủ tục tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác – Sở Tư pháp Bình Định vào tất cả các ngày trong tuần, chủ nhật.

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại.

Bước 3:

Cá nhân đến nhận kết quả tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác - Sở Tư pháp Bình Định.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu quy định);

2

Bản sao Giấy CMND + Hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi thường trú của đương sự; đối với người nước ngoài thì nộp bản chụp Hộ chiếu và Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam.

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT - BTP - BCA ngày 08/02/1999

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Trường hợp ủy quyền thì văn bản ủy quyền phải được UBND cấp xã, phường, thị trấn chứng nhận; người ủy quyền là công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan lãnh sự Việt Nam; nếu người ủy quyền là người nước ngoài đã rời Việt Nam thì văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân thường trú và phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT - BTP - BCA ngày 08/02/1999
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết