Công nhận việc nuôi con nuôi đã được tiến hành ở nước ngoài (Ghi vào Sổ hộ tịch)

Thông tin

Lĩnh vực

Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Hộ tịch và Tư pháp khác - Sở Tư pháp

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong ngày. Trường hợp không giải quyết ngay trong ngày, thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có phiếu hẹn ghi rõ ngày gửi trả kết quả cho đương sự.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy xác nhận 50.000 đồng Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 08 năm 2007

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy xác nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Cá nhân đến làm thủ tục tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác – Sở Tư pháp Bình Định vào tất cả các ngày trong tuần, chủ nhật.

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại.

Bước 3:

Cá nhân đến nhận kết quả tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác - Sở Tư pháp Bình Định.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Quyết định của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc nhận nuôi con nuôi

2

Bản sao giấy CMND, Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với công dân Viêt Nam ở trong nước); Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam ở nước ngoài); Thẻ thường trú (đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) của người nhận và người được nhận là cha, mẹ, con;

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch giấy tờ:
- Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở ở nước ngoài để sử dụng cho việc kết hôn phải được Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa .
- Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài, phải dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Nghị định 68/2002/NĐ-CP
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết