Quyết định về việc điều dưỡng người có công.

Số hồ sơ:

T-BDI-117503-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - UBND huyện, thành phố

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

UBND huyện, thành phố

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh - UBND huyện, thành phố.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TTHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Người có công với cách mạng hoặc thân nhân lập hồ sơ nộp cho UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

2.

Bước 2

UBND xã, phường, thị trấn lập danh sách kèm toàn bộ hồ sơ chuyển đến Phòng Lao động - TBXH huyện, thành phố.

3.

Bước 3

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách, trình UBND huyện ra quyết định.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Đơn đề nghị

2.

Bản sao giấy chứng nhận Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công” hoặc "Bằng có công với nước” hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến.

3.

Danh sách và văn bản đề nghị của UBND xã, phường, thị trấn.

Số bộ hồ sơ:

2 bộ

     

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết