Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh


Số hồ sơ:

T-BDI-037832-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Nội vụ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Các Sở, ngành, UBND các huyện, TP có liên quan đến lĩnh vực, phạm vi hoạt động của hội

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

46 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.

2.

Bước 2

Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, Sở Nội vụ Bình Định tại số 180 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn.

-    Nếu hồ sơ đầy đủ, đương sự nhận biên nhận và phiếu hẹn.

-    Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đương sự được hướng dẫn bổ sung hồ sơ và nộp lại sau.

-    Thơi gian tiếp nhân hô sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

3.

Bước 3

Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố có liên quan trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

4.

Bước 4

Trả kết quả trả lời tại Bộ phận một cửa, Sở Nội vụ Bình Định (hoặc qua đường Bưu điện).

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Đơn xin phép thành lập của Trưởng ban vận động (mẫu M4).

2.

Báo cáo kết quả vận động thành lập hội của Ban vận động.

3.

Dự thảo Điều lệ hội (mẫu M5)

4.

Dự kiến chương trình hoạt động của hội.

5.

Ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động của hội về việc thành lập hội.

6.

Các văn bản xác định về trụ sở, tài chính, danh sách hội viên đăng ký tham gia hội

7.

Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội của cơ quan có thẩm quyền;

8.

Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động.

Số bộ hồ sơ: 1 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn xin phép thành lập hội (mẫu M4)

Thông tư của Bộ Nội vụ số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội

2.

Dự thảo Điều lệ hội (Mẫu M5)

Thông tư của Bộ Nội vụ số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội

3.

Văn bản xác nhận về trụ sở (M6)

Thông tư của Bộ Nội vụ số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội

4.

Văn bản xác nhận tài sản ban đầu (M7)

Thông tư của Bộ Nội vụ số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội

5.

Danh sách hội viên đăng ký tham gia (M8a; M8b)

Thông tư của Bộ Nội vụ số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (2)

Bộ(2)

Nghị định của chính phủ số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Thông tư của Bộ Nội vụ số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội

 

   Thời tiết