Chứng thực Hợp đồng uỷ quyền, Giấy uỷ quyền

Thông tin

Lĩnh vực

Tư pháp
Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Tư pháp huyện, thành phố.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong ngày

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực + Hợp đồng uỷ quyền: 20.000 đồng/trường hợp.
+ Giấy uỷ quyền:10.000 đồng/trường hợp.
Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Chứng thực hợp đồng, giấy ủy quyền

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Công dân nộp hồ sơ tại Phòng tư pháp huyện, thành phố

Bước 2:

Cán bộ Phòng Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ tuỳ thân mà người yêu cầu chứng thực xuất trình, nếu hợp lệ và đầy đủ thì thụ lý, ghi vào sổ và trong trường hợp yêu cầu chứng thực không thể thực hiện được ngay trong ngày, thì ghi phiếu hẹn cho người yêu cầu chứng thực.

Bước 3:

Công dân nhận kết quả tại Phòng tư pháp.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Phiếu yêu cầu chứng thực.

2

Hợp đồng uỷ quyền hoặc Giấy uỷ quyền (03 bản).

3

Bản sao các loại giấy tờ tuỳ thân (CMND, Hộ khẩu) và các giấy tờ liên quan đến nội dung yêu cầu chứng thực.

Số bộ hồ sơ                   01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Phiếu yêu cầu chứng thực

Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Nội dung

Văn bản qui định

1 Không Không
   Thời tiết