Cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ; đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Số hồ sơ:

T-BDI-130745-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Nghệ thuật biểu diễn

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ trả lời băng văn bản nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

 

1.

Mức thu phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn

- Độ dài thời gian của một chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật:
+ Đến 50 phút: 300.000đ
+ 51 – 100 phút: 600.000đ
+ 101 – 150 phút: 900.000đ
+ trên 150 phút: 900.000đ + mức tăng thêm
- Mức phí tăng thêm được xác định như sau: từ phút 151 trở đi cứ 25 phút tăng thêm (nếu không đủ thì làm tròn) thời lượng của chương trình, vở diễn thì cộng thêm 150.000đ.
- Mức thu phí thẩm định chương trình nhạc không lời, múa, bằng 50% mức phí quy định theo độ dài thời gian chương trình, vở diễn nêu tạu biểu trên.
- Các chương trình, vở diễn có những vấn đề cần phải sửa chữa, thểm định lại thì mức thu phí thẩm định chương trình, vở diễn lần sau bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu

Thông tư số 08/2004/TT-BTC n...

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy phép

 

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

2.

Bước

2:

Nộp tại Phòng giải quyết thủ tục hành chính cơ chế 1 cửa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định

Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 056.3813888 - 3822796

-  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý hồ sơ

-  Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Có giấy biên nhận hồ sơ (trừ trường hợp nhận qua đường bưu điện)

3.

Bước

3:

Trả Giấy chứng nhận

-  Thời hạn trả Giấy chứng nhận: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Tổ chức, cá nhân ký nhận Giấy chứng nhận tại Phòng nghiệp vụ Văn hoá - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn xin phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn ghi rõ: Tên chương trình, tiết mục, vở diễn, thời gian, địa điểm công diễn.

2.

- Bản tóm tắt nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn, danh sách tác giả, đạo diễn, biên đạo, nhạc sĩ, họa sĩ, diễn viên tham gia.

3.

- Trong chương trình, tiết mục, vở diễn có diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia phải có quyết định cho phép vào Việt nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh.

4.

- Trong chương trình, tiết mục, vở diễn có diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia, phải có quyết định cho phép vào Việt nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch.

5.

- Các đơn vị nghệ thuật được thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ (Giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao), các đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp được thành lập và thành lập theo Luật doanh nghiệp nộp bảo sao có công chứng quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

Có giấy phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn do Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch cấp, theo phân cấp quản lý tại Điều 20, 21 Quy chế này.

Nghị định số 11/2006/NĐ-CP n...

   Thời tiết