Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

Số hồ sơ:

T-BDI-028223-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Du lịch

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

Phí thẩm định

 

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

 

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

2.

Bước 2

Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trên cơ sở tự nguyện)

Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong - Tp. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định Điện thoại: (056) 3819017

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h

Buổi chiều từ 14h00 đến 16h30

Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghĩ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước).

3.

Bước 3

Trong thời hạn mười lăm ngày Đoàn thẩm định thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành thẩm định, xem xét và báo cáo Lãnh đạo Sở ra quyết định công nhận.

4.

Bước 4

*  Có quyết định cấp biển đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch nếu đạt tiêu chuẩn quy định theo đơn đề nghị.

-  Thời gian gửi quyết định: Theo thời gian nhận hồ sơ như trên

-  Tổ chức, cá nhân đến nhận quyết định, nộp lệ phí theo quy định, nhận biên lai thu tiền phí, lệ phí (liên 2) và ký nhận tại phòng Cơ chế một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

*  Nếu không đạt tiêu chuẩn quy định theo đơn đề nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

2.

- Báo cáo của cơ sở kinh doanh về tình hình hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách

Thông tư số

du lịch

88/2008/TT-BVHTT...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

   Thời tiết