Giấy phép Triển lãm mỹ thuật Việt Nam đưa ra nước ngoài

Số hồ sơ:

T-BDI-043945-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy phép

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

2.

Bước

2:

Nộp tại Phòng nghiệp vụ Văn hoá, Sở văn hoá - Thể thao và Du lịch Bình Định Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 056. 3822796

-  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý hồ sơ

-  Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Có giấy biên nhận hồ sơ (trừ trường hợp nhận qua đường bưu điện

3.

Bước

3:

Trả Giấy phép

-  Thời hạn trả Giấy phép: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Tổ chức, cá nhân ký nhận Giấy phép tại Phòng quản lý nghiệp vụ Văn hoá - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định

 

 

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

+ Đơn xin đề nghị cấp Giấy phép (theo mẫu ) (ghi rõ thời gian, địa điểm dự định triển lãm)

2.

+ Danh mục tác phẩm, tác giả; đối với triển lãm ảnh phải ghi rõ kích thước tác phẩm; đối với triển lãm mỹ thuật phải ghi rõ chất liệu, kích thước tác phẩm, ảnh tác phẩm kích thước từ 9 x 12 cm tở lên;

3.

+ Mẫu giấy mời, catalogue giới thiệu nội dung bằng tiếng Việt Nam và tiếng nước ngoài (nếu có)

4.

+ Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu (nếu cá nhân không phải là chủ sở hữu của tác phẩm)

5.

+ Văn bản ký kết, hoặc văn bản mời (trường hợp có ký kết giữa cơ quan Việt Nam với nước ngoài)

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Đơn đề nghị cấp phép triển lãm (phụ lục 1)

Thông tư số 01/2009/TT-BVHTT...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiệnTTHC:

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết