Cấp "Phiếu tiếp nhận Hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người".

Số hồ sơ:

T-BDI-031865-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Dược - Mỹ phẩm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Y tế Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Y tế Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

Phí thẩm định hồ sơ thông tin quảng cáo thuốc:

1.000.000 VNĐ (một triệu đồng) - cho 01 nội dung thông tin, quảng cáo của 01 thuốc.

Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

 

Cá nhân, tổ chức trực tiếp nộp hồ sơ tại phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế (địa chỉ số 756 đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn), có ghi Phiếu tiếp nhận: ghi ngày nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả.

2.

 

Phòng Nghiệp vụ Dược tiếp nhận, xử lý hồ sơ, soạn thảo văn bản trả lời, trình lãnh đạo Sở. Lãnh đạo Sở ký duyệt.

-  Đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung

-  Nếu hồ sơ đăng ký quảng cáo chưa hợp lệ thì Sở Y tế thông báo cho đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo để bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ bổ sung không đúng theo yêu cầu thì Sở Y tế sẽ thông báo cho đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo không được quảng cáo theo nội dung đã đăng ký.

-  Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được nội dung quảng cáo đã sửa đổi, bổ sung ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn vị được quảng cáo như nội dung đã sửa đổi.

Trong trường hợp đơn vị có sửa đổi, bổ sung nhưng không theo đúng những nội dung được nêu trong văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung của Sở Y tế thì Sở Y tế sẽ thẩm định lại hồ sơ đăng ký và đơn vị đăng ký hồ sơ chưa được quảng cáo theo nội dung đã gửi. Trong trường hợp này Sở Y tế sẽ thông báo cho đơn vị gửi hồ sơ một phiếu nhận hồ sơ và chu trình thẩm định hồ sơ được lặp lại từ đầu.

3.

 

Phòng Nghiệp vụ Dược lưu hồ sơ, trả kết quả cho cá nhân.

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm (theo mẫu 3a).

2.

- Hình thức, nội dung quảng cáo mỹ phẩm. Nếu quảng cáo trên đài truyền hình, đài phát thanh thì phải gửi băng hình, đĩa hình; băng âm thanh, đĩa âm thanh. Nếu quảng cáo trên báo in, báo điện tử thì phải gửi makét quảng cáo.

3.

- Tài liệu xác minh nội dung quảng cáo.

Số bộ hồ sơ: 01(bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm

Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

   Thời tiết