Xác nhận đơn đăng ký thuốc sản xuất trong nước

Số hồ sơ:

T-BDI-034141-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Dược - Mỹ phẩm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Y tế Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Văn bản xác nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Cá nhân, tổ chức trực tiếp nộp hồ sơ tại phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế (địa chỉ số 756 đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn); có ghi Phiếu tiếp nhận: ghi ngày nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả.

2.

Bước

2

Phòng Nghiệp vụ Dược tiếp nhận, xử lý hồ sơ, soạn thảo văn bản trả lời, trình lãnh đạo Sở. Lãnh đạo Sở ký duyệt.

3.

Bước

3

Phòng Nghiệp vụ Dược lưu hồ sơ, trả kết quả cho cá nhân.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

- Đơn đăng ký thuốc sản xuất trong nước;

 

2.

- Bản sao hợp pháp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc;

 

3.

- Bản sao hợp pháp Giấy Chứng nhận GMP.

 

Số bộ hồ sơ: 01(bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 

1.

Đơn đăng ký thuốc sản xuất trong nước

Quyết định số 3121/2001/QĐ-B...

 

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện đê thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết