Xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc của các bệnh viện tỉnh, thành phố, Trung tâm y tế quận, huyện, doanh nghiệp kinh doanh thuốc, đơn vị điều dưỡng thương binh, cơ sở y tế ngành , cơ sở y tế phục vụ người nước ngoài công tác tại Việt Nam, cơ sở y tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn, các đơn vị trực thuộc Sở, Ban ngành khác quản lý (Bản dự trù có xác nhận của Sở, Ban ngành chủ quản).

Số hồ sơ:

T-BDI-135867-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Dược - Mỹ phẩm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Y tế Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Y tế Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Phê duyệt

 

Các bước

 

 

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Đơn vị gửi dự trù thuốc về Sở Y tế (địa chỉ số 756 đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn)

2.

Bước

2

Phòng Nghiệp vụ Dược tiếp nhận, xử lý hồ sơ, soạn thảo văn bản trả lời, trình lãnh đạo Sở. Lãnh đạo Sở ký duyệt.

3.

Bước

3

Phòng Nghiệp vụ Dược lưu hồ sơ, trả kết quả cho cho đơn vị

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Bản dự trù mua thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc năm (mẫu 2)

Số bộ hồ sơ: 01(bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Bản dự trù mua thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm

Quyết định số

thuốc năm

3047/2001/QĐ-B...

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

- Hàng năm, các đơn vị có nhu cầu thuốc gây nghiện đều phải lập dự trù theo qui định
- Đối với bệnh viện trực thuộc Bộ Công An và bệnh viện trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, bản dự trù phải được Cục Y tế- Bộ Công An và Sở y tế- Bộ Giao thông vận tải xác nhận.
- Khi làm dự trù thuốc gây nghiện nếu số lượng vượt quá mức so với năm trước thì đơn vị làm dự trù phải giải thích rõ lý do.
- Khi cần thiết, các đơn vị có thể lμm dự trù bổ sung.
- Thời gian gửi dự trù trước ngày 25/12 của năm trước

Quyết định số 2033/1999/QĐ-B...

2.

- Các đơn vị có nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc đều phải lập dự trù hàng năm theo qui định
- Khi làm dự trù thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc nếu số lượng vượt quá mức so với năm trước thì đơn vị làm dự trù phải giải thích rõ lý do.
- Khi cần thiết, các đơn vị có thể làm dự trù bổ sung.

Quyết định số 3047/2001/QĐ-B...

   Thời tiết