Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc

Số hồ sơ:

T-BDI-032181-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Dược - Mỹ phẩm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Y tế Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Y tế Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Thẻ

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Cá nhân, tổ chức trực tiếp nộp hồ sơ tại phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế (địa chỉ số 756 đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn), có ghi Phiếu tiếp nhận: ghi ngày nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả.

2.

Bước

2:

Phòng Nghiệp vụ Dược tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở. Lãnh đạo Sở ký duyệt cấp thẻ.

3.

Bước

3:

Phòng Nghiệp vụ Dược lưu hồ sơ, trả kết quả cho cá nhân.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

- Đơn đề nghị cấp thẻ người giới thiệu thuốc (theo mẫu 1a)

 

2.

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương)

 

3.

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp hợp lệ

 

4.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ

 

5.

- Danh mục mặt hàng được phân công giới thiệu

 

6.

- Giấy xác nhận năng lực, trình độ, đạo đức

 

Số bộ hồ sơ: 01(bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 

1.

Đơn đề nghị cấp thẻ người giới thiệu thuốc

Quyết định số 2557/2002/QĐ-B...

 

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện đê thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết