Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc

Số hồ sơ:

T-BDI-135805-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Y dược cổ truyền

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Y tế Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Y tế Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 28 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

Lệ phí cấp Chứng nhân đủ điều kiện hành nghề

80.000đ/ Giấy Chứng nhận.

Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế - số 756 đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn vào chiều thứ 5 hàng tuần, có ghi Phiếu tiếp nhận: ghi ngày nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả.

2.

Bước

2

Trong thời hạn 28 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế tổ chức thẩm định để cấp GCNĐĐKHN cho đương sự.

- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp chưa hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế có thông báo cho đương sự bổ sung.

Khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung, đương sự phải bổ sung hồ sơ gửi về Sở Y tế. Nếu sau 10 ngày làm việc, đương sự không bổ sung hồ sơ thì Sở Y tế trả hồ sơ vào ngày hẹn trả kết quả và nêu rõ lý do.

3.

Bước

3

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thu lệ phí, trả kết quả cho cá nhân, lưu hồ sơ.

 

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề ;

 

2.

- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (sắp hết hạn);

 

3.

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề;

 

4.

- Bản sao hợp pháp Chứng nhận đăng ký kinh doanh;

 

5.

- Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất ;

 

6.

- Bản báo cáo tình hình hoạt động trong 5 năm;

 

7.

- Giấy chứng nhận sức khỏe;

 

8.

- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận tập huấn hành nghề do Sở Y tế tổ chức;

 

9.

- Đơn xin làm công tác chuyên môn

 

10.

- Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (sắp hết hạn);

 

Số bộ hồ sơ: 01

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện đê thực hiện TTHC:

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết