Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền cho phòng chẩn trị.

Số hồ sơ:

T-BDI-135782-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Y dược cổ truyền

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Y tế Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Y tế Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 28 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

Lệ phí cấp Chứng nhân đủ điều kiện hành nghề

200.000đ/ 1 Giấy chứng nhận

Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế - số 756 đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn vào chiều thứ 5 hàng tuần, có ghi Phiếu tiếp nhận: ghi ngày nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả.

2.

Bước

2

Trong thời hạn 28 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế tổ chức thẩm định để cấp GCNĐĐKHN cho đương sự.

Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp chưa hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế có thông báo cho đương sự bổ sung.

Khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung, đương sự phải bổ sung hồ sơ gửi về Sở Y tế. Nếu sau 10 ngày làm việc, đương sự không bổ sung hồ sơ thì Sở Y tế trả hồ sơ vào ngày hẹn trả kết quả và nêu rõ lý do.

3.

Bước

3

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thu lệ phí, trả kết quả cho cá nhân, lưu hồ sơ.

 

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề ;

 

2.

- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (sắp hết hạn);

 

3.

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề;

 

4.

- Bản sao hợp pháp Chứng nhận đăng ký kinh doanh;

 

5.

- Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất ;

 

6.

- Bản báo cáo tình hình hoạt động trong 5 năm;

 

7.

- Giấy chứng nhận sức khỏe;

 

8.

- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận tập huấn hành nghề do Sở Y tế tổ chức;

 

9.

- Đơn xin làm công tác chuyên môn

 

10.

- Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (sắp hết hạn);

 

Số bộ hồ sơ: 01

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết