Cấp giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thủy

Số hồ sơ:

T-BDI-136542-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Y tế dự phòng và môi trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Sở Y tế

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Sở Y tế

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Ngay khi đến cửa khẩu (Cảng Quy nhơn)

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới

* Kiểm tra y tế phương tiện xuất, nhập cảnh
- Tàu biển trọng tải dưới 10.000 GRT: 68 USD/tàu
- Tàu biển trọng tải từ 10.000 GRT trở lên: 78 USD/tàu
- Tàu khách du lịch quốc tế: 68USD/tàu
* Cấp giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy/Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thủysinh tàu thủy: 100 USD/tàu

Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

 

1.

Bước

1

Cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (368 Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn) vào các ngày trong tuần.

 

2.

Bước

2

Cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế kiểm tra thực tế.

 

3.

Bước

3

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cấp giấy chứng nhận.

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Bản khai kiểm dịch y tế (01 bản)

2.

Giấy khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (01 bản)

3.

Giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy (nếu có)

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Bản khai kiểm dịch y tế

Quyết định số 2331/2004/QĐ-B...

2.

Giấy khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 2331/2004/QĐ-B...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

 
   Thời tiết