Cấp Phiếu tiêm chủng quốc tế

Số hồ sơ:

T-BDI-138027-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Y tế dự phòng và môi trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Sở Y tế

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Sở Y tế

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Ngay khi đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới

- Tiêm chủng lần đầu và cấp sổ tiêm chủng: 5 USD/người
- Tiêm tái chủng theo lịch: 3 USD/người
- Tiêm chủng vắc xin sốt vàng và cấp giấy chứng nhận tiêm chủng cho người xuất cảnh: 6,6USD/người

Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Sổ tiêm chủng

 

Các bước

 

 

 

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (368 Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn) vào các ngày trong tuần.

2.

Bước

2

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh thực hiện tiêm chủng

3.

Bước

3

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cấp Phiếu tiêm chủng quốc tế

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

-Giấy đề nghị tiêm chủng của nước nhập cảnh (01 bản)

 

2.

-Giấy tiêm chủng (nếu có) (01 bản)

 

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết