Cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

Số hồ sơ:

T-BDI-135874-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Y dược cổ truyền

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Y tế Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Y tế Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy tiếp nhận hồ sơ

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Cá nhân, tổ chức trực tiếp nộp hồ sơ tại phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế (địa chỉ số 756 đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn), có ghi Phiếu tiếp nhận: ghi ngày nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả.

2.

Bước

2

Phòng Nghiệp vụ Dược tiếp nhận, xử lý hồ sơ, soạn thảo văn bản trả lời, trình lãnh đạo Sở. Lãnh đạo Sở ký duyệt.

3.

Bước

3

Phòng Nghiệp vụ Dược lưu hồ sơ, trả kết quả cho cá nhân.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo.

2.

- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp (áp dụng đối với lĩnh vực hành nghề y tư nhân không có vốn đầu nước ngoài hoặc không có người nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh)

3.

- Giấy ủy quyền của đơn vị sở hữu sản phẩm quảng cáo (đối với đơn vị được ủy quyền thực hiện quảng cáo)

4.

- Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng hình, đĩa hình; băng âm thanh, đĩa âm thanh, đĩa mềm hoặc các vật liệu khác, mẫu (ma-két) quảng cáo

Số bộ hồ sơ: 01(bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Giấy đăng ký quảng cáo

Thông tư liên tịch số 01/200...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

   Thời tiết