Công nhận bệnh viện được khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài

Số hồ sơ:

T-BDI-136023-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Khám, chữa bệnh

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Y tế Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Y tế Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Bệnh viện gửi hồ sơ đề nghị công nhận bệnh viện khám sức khỏe gửi về Sở Y tế (địa chỉ số 756 đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn).

2.

Bước

2

Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế phải xem xét và quyết định công nhận bệnh viện khám sức khoẻ. Nếu bệnh viện không đủ điều kiện để được công nhận, thì Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3.

Bước

3

Trả kết quả cho bệnh viện đề nghị


 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Công văn của đơn vị đề nghị xem xét, công nhận bệnh viện được phép khám sức khoẻ cho người lao động Việt Nam đi nước ngoài.

2.

Bản sao Quyết định xếp hạng bệnh viện còn giá trị, có công chứng (trừ các bệnh viện tư nhân vì Bộ Y tế chưa xếp hạng)

3.

Bản sao (có công chứng) Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế công nhận phòng xét nghiệm HIV của bệnh viện đạt tiêu chuẩn Phòng xét nghiệm được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính.

4.

Bản kê khai danh sách nhân lực tham gia khám sức khoẻ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

5.

Bản kê khai danh mục trang thiết bị y tế và cơ sở vật chất của bệnh viện phục vụ cho công tác khám sức khoẻ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

6.

Diễn giải về bệnh viện có đủ năng lực kỹ thuật (các chuyên khoa lâm sàng theo quy chế bệnh viện và các khoa cận lâm sàng , X-Quang làm được các xét nghiệm cơ bản), đủ điều kiện theo qui định tại mục II của Thông tư liên tịch số 10/2004/ TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC

Số bộ hồ sơ: Không qui định

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

Bệnh viện khám sức khoẻ phải đạt tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa từ hạng II trở lên theo xếp hạng của Bộ Y tế và đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:
1. Bệnh viện phải có đủ các chuyên khoa lâm sàng theo Quy chế bệnh viện (Ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
2. Bệnh viện phải có các khoa cận lâm sàng, X-quang làm được các xét nghiệm cơ bản:
- Xét nghiệm máu: công thức máu, công thức bạch cầu, nhóm máu ABO, nhóm máu Rh, tốc độ máu lắng, tỷ lệ huyết sắc tố, u rê máu, đường máu;
- Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu;
- Xét nghiệm viêm gan A, B, C, E;
- Xét nghiệm giang mai, tiến hành đồng thời hai loại xét nghiệm:
+ Xét nghiệm VDRL hoặc RPR
+ Xét nghiệm TPHA
- Xét nghiệm HIV (Phòng xét nghiệm HIV của bệnh viện phải đạt "Tiêu chuẩn phòng xét nghiệm được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính" ban hành kèm theo Quyết định số 3052/2000/QĐ-BYT ngày 29/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế). Trong trường hợp bệnh viện không có phòng xét nghiệm HIV, nhưng cơ sở y tế của địa phương có phòng xét nghiệm được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính, bệnh viện được phép kết hợp với cơ sở y tế này để cùng thực hiện việc xét nghiệm HIV cho người lao động.
Thử phản ứng Mantoux;
- Xét nghiệm nước tiểu: đường niệu, protein niệu;
- Thử thai;
Xét nghiệm ma tuý, morphin, amphetamin;
- Xét nghiệm phân tìm ký sinh trùng;
- Điện tâm đồ;
- Điện não đồ;
- Siêu âm;
- X-quang tim phổi thẳng;
- Xét nghiệm chẩn đoán bệnh phong (trong trường hợp bệnh viện không có khả năng làm xét nghiệm chẩn đoán bệnh phong, bệnh viện được phép kết hợp với Trung tâm Da liễu hoặc Trung tâm phòng chống bệnh xã hội của tỉnh để cùng thực hiện việc xét nghiệm chẩn đoán bệnh phong cho người lao động).
Bác sĩ chuyên khoa trực tiếp khám sức khoẻ; bác sĩ kết luận các kết quả xét nghiệm phải là bác sỹ đã liên tục hành nghề ít nhất 05 năm về chuyên khoa đó. Bác sĩ đọc và kết luận két quả phim X-quang phải có trình độ từ chuyên khoa cấp I trở lên.
3. Các xét nghiệm cận lâm sàng và X-quang làm theo các phương pháp phổ thông hiện nay, nếu phía nước ngoài có yêu cầu thêm về các loại xét nghiệm và kỹ thuật khác thì bệnh viện khám sức khoẻ phải đáp ứng yêu cầu của phía nước ngoài.
4. Chủ tịch hội đồng khám sức khoẻ hoặc người được uỷ quyền ký giấy chứng nhận sức khoẻ phải có học vị từ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sỹ trở lên.

Thông tư liên tịch số 10/200...

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết