Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm thông thường sản xuất trong nước

Số hồ sơ:

T-BDI-030444-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Y tế Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Khoa An toàn VSTP và Dinh dưỡng Trung tâm Y tế dự phòng - Sở Y tế Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm:

50.000đ/1 Giấy chứng nhận

Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC...

2.

Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm lần đầu:

200,000đồng/lần/sản phẩm

Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

 

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Cơ sở trực tiếp nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm - Chi cục An tòan Vệ sinh thực phẩm (số 424 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn) vào giờ hành chính các ngày trong tuần, ghi Phiếu tiếp nhận: ghi ngày nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả.

2.

Bước

2

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, tổ chức thẩm định để cấp GCN cho đương sự.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì sau 07 ngày làm việc có công văn yêu cầu cá nhân,doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung, đương sự phải bổ sung hồ sơ gửi về Chi cục An tòan Vệ sinh thực phẩm. Nếu sau 05 ngày làm việc, đương sự không bổ sung hồ sơ thì Chi cục An tòan Vệ sinh thực phẩm trả hồ sơ vào ngày hẹn trả kết quả và nêu rõ lý do.

3.

Bước

3

Phòng Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm - Chi cục An tòan Vệ sinh thực phẩm thu lệ phí, trả kết quả cho cá nhân, lưu hồ sơ.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (theo Mẫu 1);

2.

Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành (có đóng dấu), bao gồm các nội dung: các chỉ tiêu cảm quan (mầu sắc, trạng thái, mùi vị ), chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, tiêu chuẩn chỉ điểm chất lượng, chỉ tiêu vệ sinh về hóa lý, vi sinh vật, kim loại nặng; Thành phần nguyên liệu và phụ gia thực phẩm; Thời hạn sử dụng; Hướng dẫn sử dụng và bảo quản; Chất liệu bao bì và quy cách bao gói; Quy trình sản xuất.

3.

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (bản sao công chứng);

4.

Phiếu kết quả kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công bố phải do Phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.

5.

Mẫu có gắn nhãn và nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn (có đóng dấu của thương nhân).

6.

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đã được cấp (bản sao).

7.

Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu hàng hoá (nếu có).

8.

Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (mẫu 1)

Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT...

2.

Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành (mẫu 2)

Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT...

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

Điều 33
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có đăng ký kinh doanh phải công bố việc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn ngành theo quy định của pháp luật; trường hợp công bố tiêu chuẩn cơ sở thì tiêu chuẩn đó không được thấp hơn tiêu chuẩn ngành, Tiêu chuẩn Việt Nam.
Điều 35
1. Thực phẩm đóng gói sẵn phải được ghi nhãn thực phẩm. Nhãn thực phẩm phải ghi đầy đủ, chính xác, rõ ràng, trung thực về thành phần thực phẩm và các nội dung khác theo quy định của pháp luật; không được ghi trên nhãn thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào về thực phẩm có công hiệu thay thế thuốc chữa bệnh.
2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đóng gói sẵn trên lãnh thổ Việt Nam phải ghi nhãn thực phẩm trước khi xuất xưởng thực phẩm.
3. Nhãn thực phẩm phải có các nội dung cơ bản sau đây:
a) Tên thực phẩm;
b) Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất thực phẩm;
c) Định lượng của thực phẩm;
d) Thành phần cấu tạo của thực phẩm;
đ) Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của thực phẩm;
e) Ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, thời hạn bảo quản thực phẩm;
g) Hướng dẫn bảo quản, hướng dẫn sử dụng thực phẩm;
h) Xuất xứ của thực phẩm.

Pháp lệnh số 12/2003/PL-UBTV...

2.

Các chỉ tiêu tiêu chuẩn vệ sinh bao gồm yếu tố hoá học, vật lý và vi sinh vật được phép có trong thực phẩm không được vượt quá giới hạn tối đa cho phép

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT ng...

   Thời tiết