Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Số hồ sơ:

T-BDI-031018-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Chi cục An tòan Vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục An tòan Vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm:

50.000đ/1 Giấy chứng nhận

Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC...

2.

Thẩm định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

- 200.000 đ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có sản lượng nhỏ hơn 20 tấn/năm
- 300.000 đ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sản lượng từ 20 tấn đến nhỏ hơn 100 tấn/1năm
- 400.000 đ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh từ sản lượng từ 100 tấn đến nhỏ hơn 500 tấn/ 1 năm
- 500.000 đ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sản lượng từ 1000 tấn/1 năm trở lên. cứ tăng lên 20 tấn/năm cộng thêm 100.000đ.
- 200.000 đồng/lần cấp/cơ sở đối với Khách sạn, Nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, cửa hàng kinh doanh thực phẩm.

Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Cơ sở trực tiếp nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm - Chi cục An tòan Vệ sinh thực phẩm (số 424 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn) vào giờ hành chính các ngày trong tuần, ghi Phiếu tiếp nhận: ghi ngày nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả.

2.

Bước

2

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cấp giấy chứng nhận.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, thì sau 07 ngày làm việc có công văn yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung, đương sự phải bổ sung hồ sơ gửi về Chi cục An tòan Vệ sinh thực phẩm. Nếu sau 05 ngày làm việc, đương sự không bổ sung hồ sơ thì Chi cục An tòan Vệ sinh thực phẩm trả hồ sơ vào ngày hẹn trả kết quả và nêu rõ lý do.

3.

Bước

3

Phòng Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm - Chi cục An tòan Vệ sinh thực phẩm thu lệ phí, trả kết quả cho cá nhân, lưu hồ sơ.

 

Hồ sơ

 

 

Thành phần hồ sơ

1.

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu I)

2.

Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).

3.

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm:

-  Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh.

-  Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.

4.

Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo mẫu II ).

5.

Bản sao công chứng "Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ” của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

6.

Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

7.

Bản sao Giấy chứng nhận GMP, SSOP, HCCP (nếu có);

Số bộ hồ sơ: Không qui định

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT...

2.

Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm

Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT...


 

 

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

Điều 4 - Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài khi sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định về vệ sinh an toàn sau:
1. Điều kiện về cơ sở gồm:
- Địa điểm; môi trường;
- Yêu cầu thiết kế nhà xưởng;
- Kết cấu nhà xưởng;
- Hệ thống cung cấp nước, nước đá, hơi nước;
- Hệ thống xử lý chất thải;
- Khí nén;
- Hệ thống xử lý chất thải;
- Phòng thay bảo hộ lao động;
- Nhà vệ sinh.
2. Điều kiện về trang thiết bị gồm:
- Phương tiện rửa và khử trùng tay;
- Nước sát trùng;
- Thiết bị phòng chống côn trùng gây hại;
- Thiết bị, dụng cụ giám sát chất lượng;
- Thiết bị, dụng cụ chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển
3. Điều kiện về con người gồm:
- Sức khoẻ của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
- Kiến thức, thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Nghị định số 163/2004/NĐ-CP...

   Thời tiết