Gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm cho các sản phẩm thực phẩm đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm

Số hồ sơ:

T-BDI-030680-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Y tế Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân câp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Khoa An toàn VSTP và Dinh dưỡng Trung tâm Y tế dự phòng - Sở Y tế Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tât cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

- Phí cấp giấy Gia hạn chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm:

50.000đ/1 Giấy chứng nhận

Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC...

2.

Thẩm định, xét duyệt hồ sơ xin gia hạn chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm:Đối với các sản phẩm thực phẩm thông thường:

150.000 đ

Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giây chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước1

Cơ sở trực tiếp nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm - Chi cục An tòan Vệ sinh thực phẩm (số 424 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn) vào giờ hành chính các ngày trong tuần, ghi Phiếu tiếp nhận: ghi ngày nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả.

2.

Bước

2

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, tổ chức thẩm định để cấp GCN cho đương sự.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì sau 07 ngày làm việc có công văn yêu cầu cá nhân,doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung, đương sự phải bổ sung hồ sơ gửi về Chi cục An tòan Vệ sinh thực phẩm. Nếu sau 05 ngày làm việc, đương sự không bổ sung hồ sơ thì Chi cục An tòan Vệ sinh thực phẩm trả hồ sơ vào ngày hẹn trả kết quả và nêu rõ lý do.

3.

Bước

3

Phòng Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm - Chi cục An tòan Vệ sinh thực phẩm thu lệ phí, trả kết quả cho cá nhân, lưu hồ sơ.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Công văn xin gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (theo Mẫu 6)

2.

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (bản gốc hoặc bản sao công chứng).

3.

Tiêu chuẩn cơ sở lần trước (bản gốc hoặc bản sao công chứng).

4.

Phiếu kết quả xét nghiệm định kỳ đối với sản phẩm sản xuất trong nước và thực phẩm đặc biệt nhập khẩu (do thương nhân tự gửi hoặc do cơ quan kiểm tra lấy mẫu tại cơ sở sản xuất, phân phối gửi cơ quan thử nghiệm được công nhận hoặc được chỉ định của Việt Nam cấp) hoặc các thông báo lô hàng đạt chất lượng nhập khẩu đối với thực phẩm thông thường nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu.

5.

01 mẫu sản phẩm có nhãn đang lưu hành (kèm nhãn phụ đối với thực phẩm nhập khẩu).

6.

Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở thực phẩm đủ điều kiện vệ sinh chung (đối với sản phẩm sản xuất trong nước) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

7.

Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

Số bộ hồ sơ: 02

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn xin gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (mẫu 6)

Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết