Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong phạm vi một tỉnh

Thông tin

Lĩnh vực

Thương mại dịch vụ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại
1. Thành phố Quy Nhơn: 50000 đồng
2. Các huyện: 25000 đồng
Thông tư số 72/TT-LB ngày 08 tháng 11 năm 1996 Liên bộ Tài chính - Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm địnhvà lệ phí cấp giấy chứng nhậnđủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 02/CP ngày 05 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy phép

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Đơn vị nộp hồ sơ đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo quy định tại bộ phận 1 cửa (tiếp nhận và trả kết quả) Sở Công Thương 59-61 Lê Hồng Phong- Quy Nhơn

Bước 2:

Tại bộ một cửa cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ theo quy định công bố công khai tại cơ quan và trên website Sở
- Trường hợp đầy đủ thủ tục quy định viết biên nhận có hẹn ngày trả kết quả
- Trường hợp chưa đủ hoặc chưa đúng theo quy định bộ phận tiếp nhận trả hồ sơ hướng dẫn cho đơn vị tư bổ sung hồ sơ, trả hồ sơ cho đơn vị sau 3 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ

Bước 3:

Tổ chức đến tại Bộ phận 01 cửa của Sở nhận Giấy đăng ký (có nộp phí thẩm định theo quy định)

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu (theo Mẫu tại Phụ lục 6 kèm theo Thông tư 10/2008/TT-BTM);

2

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;
3 - Phương án kinh doanh (đối với thương nhân kinh doanh bán buôn rượu), gồm các nội dung:
+ Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các nhà cung cấp rượu (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận;
+ Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của nhà cung cấp rượu sẽ mua, loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận;
+ Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối;
+ Bảng kê danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình, bao gồm: tên thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán rượu (nếu có), mã số thuế, bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh rượu (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh dự kiến;
4   - Hồ sơ về kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng), gồm:
+ Địa điểm và năng lực (sức chứa) của kho;
+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);
+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong kho (để bảo đảm kho luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);
+ Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
5  - Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán buôn; Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ;
6  - Hồ sơ về địa điểm kinh doanh (bán buôn hoặc bán lẻ rượu), gồm:
+ Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;
+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);
+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);
7 - Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy:
+ Đối với cơ sở kinh doanh rượu có tổng diện tích từ 300 m 2 trở lên hoặc khối tích từ 1000 m3 trở lên phải có: bản sao hợp lệ Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ đối với tài sản cơ sở đó; bản sao hợp lệ “ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp.
+ Đối với cơ sở kinh doanh rượu nằm trong chợ kiên cố, bán kiên cố thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND cấp huyện trở lên; các chợ kiên cố, bán kiên cố, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp có tổng diện tích các gian hàng từ 300 m2 trở lên hoặc khối tích từ 1000 m3 trở lên phải có: bản sao hợp lệ Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ đối với tài sản của chợ kiên cố, bán kiên cố , trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doang tổng hợp đó; bản sao hợp lệ “ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” của chợ kiên cố, bán kiên cố, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doang tổng hợp đó.
+ Đối với các cơ sở kinh doanh bán buôn khác mà thương nhân là doanh nghiệp phải có:
Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy cụ thể gồm: Quy định, nội quy, các văn bản hướng dẫn về PCCC; quyết định thành lập đội PCCC cơ sở; Phương án PCCC; bảng kê các trang thiết bị về PCCC.
Bảng sao hợp lệ “Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy” do Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an cấp tỉnh, thành phố chứng nhận: trong vòng 1 năm kể từ lúc nộp hồ sơ xin cấp phép.
8 - Các tài liệu liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm:
+ Thương nhân kinh doanh rượu SX trong nước cần phải có: Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Sở Y tế hoặc Trung tâm y tế chứng nhận cho tất cả các sản phẩm rượu mà thương nhân kinh doanh.
+ Thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu cần phải có: Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm do Cục an toàn vệ sinh thực phẩm- Bộ Y tế chứng nhận cho tất cả các sản phẩm rượu mà thương nhân kinh doanh.
9 - Tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường, tất cả các cơ sở kinh doanh rượu phải có: “Bản cam kết bảo vệ môi trường” do UBND cấp quận, huyện xác nhận

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu Thông tư số 10/2008/TT-BCT
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết