Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình cá nhân theo diện tái định cư và gia đình thuộc diện chính sách.

Thông tin

Lĩnh vực

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND Huyện, thành phố.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, thành phố.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

40 ngày làm việc (không kể thời gian bồi thường, giải phóng mặt bằng và người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) & 15 ngày cấp giấy chứng nhận QSD đất.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính: 25.000đ/giấy (đối với khu vực không thuộc nội thành thì được miễn).  Quyết định 29/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh
- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất (thị trấn, đô thị): 100.000đ (đồng bằng: 50.000 đồng; miền núi: 25.000 đồng) Quyết định 137/QĐ-UB ngày 08/8/2003 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành mức thu và tỷ lệ để lại đối với phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận Phòng TNMT huyện, thành phố sau khi đã có ý kiến của UBND xã, phườg, thị trấn nơi có đất.

Bước 2:

Kiểm tra hồ sơ, vào sổ tiếp nhận hồ sơ đối với hồ sơ đủ điều kiện, yêu cầu bổ sung đối với trường hợp không đủ điều kiện. Viết giấy biên nhận

Bước 3:

Phòng TNMT chuyển hồ sơ sang Văn phòng đăng ký để tiến hành thẩm tra làm trích lục, trích đo chuyển số liệu địa chính cho cơ quan thuế

Bước 4:

Sau khi Hộ gia đình, cá nhân nộp hoàn tất nghĩa vụ tài chính với cơ quan thuế (nếu có). Văn phòng đăng ký QSD đất trình GCN qua phòng TNMT để trình UBND cùng cấp ký cấp Giấy chứng nhận

Bước 5:

Phòng TNMT chuyển hồ sơ và Giấy chứng nhận đã ký cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố.

Bước 6:

Hộ gia đình, cá nhân nhận Quyết định & giấy chứng nhận QSD đất tại bộ phận 01 cửa của Văn phòng Đăng ký QSD đất và nộp phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận (khi đi mang theo giấy biên nhận)

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

- Tờ trình của UBND xã, thị trấn về việc giao đất làm nhà ở.

2

- Biên bản họp của Hội đồng tư vấn của xã, phường, thị trấn.

3

- Đơn xin giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình cá nhân (theo mẫu) và có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi có đất.

4

-Tờ khai lệ phí trước bạ.

5

-Tờ khai tiền sử dụng đất.

6

- Giấy xác nhận thuộc diện gia đình chính sách (thương binh, liệt sỹ…)

Số bộ hồ sơ                   02 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

- Đơn xin giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân. Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính
-Tờ khai lệ phí trước bạ. Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính
-Tờ khai tiền sử dụng đất.  

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Nội dung

Văn bản qui định

1 Không Không

   Thời tiết