Giám định khả năng lao động do người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp lần thứ hai

Số hồ sơ:

T-BDI-138979-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Hành chính - Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Bảo hiểm xã hội

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày HĐGĐYK nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Biên bản giám định

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Người lao động gửi hồ sơ xin giám địnhcho người sử dụng lao động (nếu còn làm việc) hoặc Bảo hiểm xã hội (BHXH) nếu đã nghỉ hưu

2.

Bước

2

Người sử dụng lao động có trách nhiệm tiếp nhận, chuyển hồ sơ và giới thiệu người lao động đến bảo hiểm xã hội tỉnh (nếu người lao động đang làm việc)

3.

Bước

3

BHXH tiếp nhận kiểm tra và hoàn chỉnh hồ sơ đối với người lao động đã nghỉ viêc và chuyển hồ sơ cùng giấy giới thiệu người lao động đến Hội đồng giám định y khoa (HĐGĐYK) tỉnh số 106 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn theo phân cấp để giám định lại thương tật do lao động

4.

Bước

4

HĐGĐYK tỉnh tổ chức khám giám định theo qui định và lập biên bản giám định (05 bản).

5.

Bước

5

HĐGĐYK tỉnh trả kết quả và hồ sơ cho người sử dụng lao động

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn của người lao động xin giám định khả năng lao động (theo mẫu 01)(dùng cho các trường hợp: Giám định khả năng lao động hoặc giám định phúc quyết)

2.

- Biên bản giám định của Hội đồng giám định Y khoa lần kề trước đó (bản gốc).

3.

- Kết quả đo đạc môi trường lao động, nếu người lao động đã nghỉ việc chỉ cần kết quả đo đạc môi trường lao động khi người lao động còn đang làm việc.

4.

- Các giấy tờ có liên quan đến bệnh nghề nghiệp

Số bộ hồ sơ: Không qui định (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn xin giám định khả năng lao động

Thông tư số 18/2000/TT-BYT n...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện

 

   Thời tiết